Wortelkanaalbehandelingen

Een endo is een veel voorkomende naam voor een wortelkanaalbehandeling. Deze wordt uitgevoerd als er in de tand of kies een ontsteking zit waarbij de zenuw eruit gehaald wordt. De hierdoor ontstane ruimte wordt eerst gespoeld en daarna opgevuld wordt met een speciaal vulmateriaal.

Er zijn meerdere redenen waarom uw tand of kies ontstoken kan raken, bijvoorbeeld tandbederf, een lekkende vulling of door een ongeluk. Gevoeligheid bij het waarnemen van warm en koud, een opgezwollen wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een dergelijke ontsteking. Het kan ook voorkomen dat een ontsteking krachteloos verloopt. Uw tandarts komt er dan achter bij het maken van een controle foto of tijdens het vullen van de kies. 

In onze praktijk werken wij zeer zorgvuldig , volgens de hoogste standaarden. Wij maken vaak gebruik van een microscoop en/of laser tijdens de behandelingen en natuurlijk van de computergestuurde verdoving, om zodoende de discomfort bij onze patiënten te minimaliseren.