Tandvleesbehandelingen

Voor tandvleesbehandelingen kunt u terecht bij onze mondhygiënist. De mondhygiënist kan uw gebit reinigen en preventieve zorg bieden in de vorm van instructies en voorlichtingen.

Gezond of ongezond tandvlees

Wanneer uw tandvlees gezond is, ligt het strak om uw tanden en kiezen. Op deze manier kan het tandvlees uw kaakbot, tanden en kiezen optimaal beschermen. Daarnaast bloedt gezond tandvlees niet tijdens het poetsen en is het roze van kleur.

Wanneer het tandvlees wél bloedt tijdens het poetsen en daarnaast rood en gezwollen is, betekent dit dat het tandvlees is ontstoken. Het is niet meer gezond. De ruimte tussen de tanden en kiezen en het tandvlees – pockets genaamd – is dan ook vergroot. Deze ruimte is dan ook meetbaar. De conditie van uw tandvlees wordt dan bepaald door het meten van deze ruimte. Hier wordt de DPSI-score (Dutch Periodontal Screening Index) voor gebruikt.

DPSI-score

De score van de DPSI kan aangeven hoe ernstig de situatie is en welk protocol het best toegepast kan worden. Het systeem werkt als volgt:

Score 0 (A)

Het tandvlees is gezond. Het bloedt niet bij aanraking en de diepte van de pocket is niet meer dan 3 mm. Ook is er geen tandsteen aanwezig. Uw mondgezondheid is dus goed en u heeft geen behandeling nodig.

Score 1 (A)

De pocketdiepte is ook hier niet meer dan 3 mm en er is geen tandsteen aanwezig. Het tandvlees bloedt daarentegen bij deze score wél bij aanraking. Het is dus ontstoken. Dit noemen we gingivitis. U zal samen met de mondhygiënist op zoek gaan naar een verklaring voor de ontsteking. Daarnaast krijgt u een poetsinstructie over hoe u de ontsteking kunt verminderen door uw poetsgedrag te verbeteren.

Score 2 (A)

Naast ontstoken tandvlees is er nu ook tandsteen aanwezig. Tandsteen is verharde tandplaque dat zich opgestapeld heeft. De behandeling bestaat dan ook uit het verwijderen van het tandsteen. U krijgt hierna ook een poetsinstructie om de ontsteking te verhelpen en de risicogebieden voor de opstapeling van tandsteen in uw mond beter te onderhouden en schoon te maken. Verder zijn de pockets nog steeds niet meer dan 3 mm.

Score 3- (B)

Naast de aanwezige tandvleesontsteking, is er nu ook een verdieping van de pockets aanwezig. Ze zijn namelijk 4-5 mm. De ontsteking heeft zich dus uitgebreid naar het kaakbot. Dit heet beginnende parodontitis. Samen met de mondhygiënist wordt er een plan van aanpak opgesteld om de ontsteking te remmen. U krijgt een poetsinstructie en uw gebit wordt gereinigd.

Score 3+ (C)

Het tandvlees is ontstoken, de pockets zijn 4-5 mm en het kaakbot is aangetast, daarnaast is het tandvlees nu ook teruggetrokken. Dit heten recessies. De tandwortels kunnen bloot komen te liggen. Dit heet gevorderde parodontitis. Om uw gebit om lange termijn te kunnen behouden, is er een uitgebreide parodontale behandeling nodig. De mondhygiënist zal u poetsinstructies en een gebitsreiniging geven. Daarnaast kunt u doorverwezen worden naar een parodontoloog voor lokale chirurgie.

Score 4 (C)

Het kaakbot is ernstig aangetast en de pockets zijn inmiddels 6 mm of dieper. Er is een uitgebreide parodontale behandeling nodig. De mondhygiënist zal ook hier het belang van goed poetsen benadrukken en uitleggen. Het gebit wordt gereinigd en u kunt doorverwezen worden naar een parodontoloog voor lokale of uitgebreide chirurgie.

De tandvleesbehandeling

Tijdens een tandvleesbehandeling wordt uw tandvlees dus beoordeeld. Op basis van de score wordt er een behandelplan opgesteld, mocht deze nodig zijn. Hoe hoger de score, hoe frequenter de afspraken kunnen zijn. Zo kan de mondhygiënist u het beste helpen om uw gebit weer zo gezond mogelijk te krijgen en dit ook zo lang mogelijk gezond te houden.

Het meten van de pocketdiepte en de gebitsreiniging kan als gevoelig worden ervaren. U kan dan kiezen voor een verdoving. U kunt dit bespreekbaar maken met de mondhygiënist. Na de behandeling kunnen uw tanden, kiezen en tandvlees ook wat gevoelig zijn. U kunt wel gewoon alles weer eten en drinken.

Het doel van de behandeling is om uw mondgezondheid te verbeteren en de algehele conditie van uw mond te herstellen. Zo is de kans op het behoud van uw gebit vergroot.

Tandheelkunde de Loten

Wij bieden u een zorgvuldig traject dat volledig is aangepast aan uw belangen en mening. De mondhygiënist en u gaan samen stappen zetten om uw mond weer gezond te krijgen. U krijgt uitgebreide en concrete informatie, zodat u ook begrijpt wat er zich in uw mond afspeelt. Na afloop uw traject bieden wij ook goede nazorg. Er wordt dan gekeken of de conditie van uw tandvlees stabiel blijft en hoe vaak u het beste weer terug kan komen bij de mondhygiënist voor controle of een reiniging.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via onze contactgegevens. Daarnaast is het ook mogelijk om uw afspraak bij de mondhygiënist op dezelfde dag in te plannen als uw controle bij de tandarts. Informeer hierover bij het maken van uw afspraak.

Als u nog niet inschreven staat bij ons, kan dat hier. U krijgt zo spoedig mogelijk een welkomstbrief. Hierna kunt u contact met ons opnemen voor uw eerste afspraak.