Tandvleesbehandelingen

Voor tandvleesbehandelingen kunt u terecht bij onze mondhygiënist. De mondhygiënist kan uw gebit reinigen en preventieve zorg bieden in de vorm van instructies en voorlichtingen.

Gezond of ongezond tandvlees

Wanneer uw tandvlees gezond is, ligt het strak om uw tanden en kiezen. Op deze manier kan het tandvlees uw kaakbot, tanden en kiezen optimaal beschermen. Daarnaast bloedt gezond tandvlees niet tijdens het poetsen en is het roze van kleur.

Wanneer het tandvlees wél bloedt tijdens het poetsen en daarnaast rood en gezwollen is, betekent dit dat het tandvlees is ontstoken. Het is niet meer gezond. De ruimte tussen de tanden en kiezen en het tandvlees – pockets genaamd – is dan ook vergroot. Deze ruimte is dan ook meetbaar. De conditie van uw tandvlees wordt dan bepaald door het meten van deze ruimte. Hier wordt de PPS-score (Periodieke Parodontale Screening) voor gebruikt.

PPS-score

De score van de PPS kan aangeven hoe ernstig de situatie is en welk protocol het best toegepast kan worden. Het systeem werkt als volgt:

Score 1 Pockets tot en met 3 mm

Het basisadvies mondverzorging (Ivoren Kruis) is tweemaal daags gedurende minimaal twee minuten poetsen met fluoridetandpasta. Dit kan op indicatie worden aangevuld met interdentale reiniging. Waar nodig wordt dit ondersteund door primaire preventie, bestaande uit individuele instructie mondhygiëne en supragingivale gebitsreiniging.

Score 2 Aanwezigheid van matig verdiepte Pockets tot en met 5 mm

Preventie bestaande uit individuele instructie mondhygiëne en supra- en eventueel subgingivale gebitsreiniging. Indien op volgende screeningsmomenten onvoldoende therapierespons blijkt, kan aanvullend parodontaal onderzoek nodig zijn. Op basis van deze diagnostiek wordt de aanvullende behandelingsbehoefte bepaald.

Score 3 Aanwezigheid van sterk verdiepte pockets van 6 mm of meer

Aanvullend parodontaal onderzoek en diagnostiek op basis waarvan de behandelingsbehoefte wordt bepaald. In overleg met de patiënt wordt het zorgdoel zo nodig aangepast en een zorgplan op maat opgesteld.

De tandvleesbehandeling

Tijdens een tandvleesbehandeling wordt uw tandvlees dus beoordeeld. Op basis van de score wordt er een behandelplan opgesteld, mocht deze nodig zijn. Hoe hoger de score, hoe frequenter de afspraken kunnen zijn. Zo kan de mondhygiënist u het beste helpen om uw gebit weer zo gezond mogelijk te krijgen en dit ook zo lang mogelijk gezond te houden.

Het meten van de pocketdiepte en de gebitsreiniging kan als gevoelig worden ervaren. U kan dan kiezen voor een verdoving. U kunt dit bespreekbaar maken met de mondhygiënist. Na de behandeling kunnen uw tanden, kiezen en tandvlees ook wat gevoelig zijn. U kunt wel gewoon alles weer eten en drinken.

Het doel van de behandeling is om uw mondgezondheid te verbeteren en de algehele conditie van uw mond te herstellen. Zo is de kans op het behoud van uw gebit vergroot.

Tandheelkunde de Loten

Wij bieden u een zorgvuldig traject dat volledig is aangepast aan uw belangen en mening. De mondhygiënist en u gaan samen stappen zetten om uw mond weer gezond te krijgen. U krijgt uitgebreide en concrete informatie, zodat u ook begrijpt wat er zich in uw mond afspeelt. Na afloop uw traject bieden wij ook goede nazorg. Er wordt dan gekeken of de conditie van uw tandvlees stabiel blijft en hoe vaak u het beste weer terug kan komen bij de mondhygiënist voor controle of een reiniging.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via onze contactgegevens. Daarnaast is het ook mogelijk om uw afspraak bij de mondhygiënist op dezelfde dag in te plannen als uw controle bij de tandarts. Informeer hierover bij het maken van uw afspraak.

Als u nog niet inschreven staat bij ons, kan dat hier. U krijgt zo spoedig mogelijk een welkomstbrief. Hierna kunt u contact met ons opnemen voor uw eerste afspraak.