Spoed

Als u last heeft van onhoudbare kiespijn, uitgeslagen tand of een nabloeding, kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst. Indien nodig kunt u dezelfde dag terecht. Met name bij een uitgeslagen tand is het van belang dat u zo spoedig mogelijk, maar het liefst binnen 60 minuten, geholpen wordt. 

Voor spoedgevallen hebben wij periodes in onze agenda’s gereserveerd. Hierdoor kunnen wij dus helaas geen rekening houden met uw voorkeuren qua werk- of schooltijden.

Telefoonnummers

Voor spoedgevallen binnen de normale praktijkuren neemt u altijd contact op met uw eigen tandarts.  Ons telefoonnummer is: 0515-414731. Ook buiten praktijkuren kunt u ons bellen. Het antwoordapparaat geeft informatie betreffende de dienst.

De tandartsenspoeddienst regelt de waarneming voor de tandartsen buiten de normale praktijkuren. Het telefoonnummer is: 058-8450939. Hierbij gaat het om tandheelkundige hulp in het weekend en tijdens de avond en nacht. 

Betalen in de spoedgevallendienst

Behandelingen tijdens een spoedgevallendienst dienen contant te worden afgerekend. 
Houd hier dus rekening mee. Neem ook uw verzekeringspas en identiteit bewijs mee.

Inloopspreekuur ziekenhuis

De inloopspreekuren worden tijdens de corona pandemie niet gehouden op zaterdag en zondag op het spoedplein in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. U dient altijd te bellen met de tandartsspoedzorg voor het maken van een afspraak.


Dienstregeling

Vrijdag 14 Januai 12:00 uur tot en met vrijdag 21 januari 08.00

Kraan Tandheelkunde Bredyk

Bredyk 6

8601 ZD Sneek

Telefoon: 0515-415484

Vermelding dienstrooster
  • Op de website.
  • In de woensdageditie van het Sneeker Nieuwsblad in de rubriek “Weekend Diensten“.
  • Op een bord bij de toegangsdeur van de praktijk.
  • Op het antwoordapparaat van de praktijk .