Huisregels

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Afspraken kunnen tijdens openingstijden telefonisch of aan de balie worden gemaakt. Ons telefoonnummer is 0515-414731. Wij adviseren u om de afspraak direct te maken aangezien er sprake kan zijn van een wachttijd voor uw afspraak.

Als extra service versturen wij enkele dagen van tevoren een herinnering aan uw afspraak per e-mail. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak, als u geen herinnering heeft gekregen hoeft dit niet te betekenen dat u geen afspraak heeft. Bijvoorbeeld omdat uw e-mail adres niet klopt.

Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven bij de balie, telefonisch of per mail. Wij kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, niet verschijnt of zodanig te laat komt zodat daardoor uw behandeling niet meer plaats kan vinden, zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd bij u in rekening te brengen. Bij veelvuldig afspraken niet nakomen binnen een bepaalde termijn zijn wij genoodzaakt u uit te schrijven.

  • Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van afspraken behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.
  • U krijgt van ons voor elke behandeling boven de 150 euro een kostenbegroting mee. U kunt hiermee bij uw zorgverzekeraar vragen wat uw eventuele eigen bijdrage is. Door onvoorziene omstandigheden in de mond kan het nodig zijn dat de behandeling wordt aangepast. Deze extra kosten worden aan u doorberekend.
  • Mocht u een klacht over ons, op wat voor gebied ook, hebben dan vernemen wij dat graag direct van u zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing. Mochten we er samen met u niet uit kunnen komen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de KNMT. Voor meer informatie hierover klikt u hier. 
  • Declaraties gaan via het facturerings bedrijf Infomedics, daar kunt u ook terecht voor vragen en klachten over uw nota. Telefoonnummer  0900-777 777