Corona maatregelen

Vanaf 20 april 2020 is de tandheelkunde in Nederland weer geleidelijk opgestart. Niettemin hebben wij voorlopig te maken met diverse beperkingen door de 1,5 meter maatschappij. We zijn in principe weer open voor reguliere zorg. Wij hanteren het landelijk bepaald triage systeem waardoor wij de kans op besmetting tussen patiënten en naar het personeel minimaal wordt gehouden. U wordt gebeld vooraf aan uw bezoek met een aantal specifieke vragen over uw gezondheid; aan de hand van deze gegevens kunnen wij inschatten of u gezien kan worden in de praktijk voor reguliere zorg.
Door alle maatregelen kunnen wij minder patiënten per dag helpen. Er is namelijk extra tijd gepland voor andere routing van patiënten (met minder mensen in de wachtkamer), standaard werken onder cofferdam, standaard mondspoeling vooraf, kamer brandschoon maken na behandeling, wisselen van persoonlijke beschermingsmiddelen van personeel en afspraak die enkel gemaakt mogen worden in de behandelkamer.

Beschermingsmiddelen

Wij werken met handschoenen, chirurgisch mondmasker en een face-shield; volgens de landelijke aanbevelingen van het RIVM en mondzorgkoepels. Voor extra bescherming hebben maatregelen getroffen in de vorm van verwisselbare spatdichte overalls die worden vervangen na iedere patiënten behandeling. Ook wordt nu standaard, voorafgaande aan behandeling, u gevraagd de mond te spoelen met 1% waterstofperoxide. Dit reduceert het aantal bacteriën en virussen in de mond tijdelijk. Ook werken wij niet meer met hand- en hoekstukken welke hoge hoeveelheden aerosolen produceren zoals de air-rotor en de ultrasone reiniger. Door middel van de cofferdam (metalen ring en rubberen lapje) wordt de te behandelen kies gescheiden van de mondholte, hierdoor komen er bewezen minder bacteriën en virussen in de lucht.

Graag vragen we u de volgende maatregelen in acht te nemen:

• Kom niet zonder afspraak

• Kom indien mogelijk alleen. Anders met maximaal één begeleider

• Zorg ervoor dat u maximaal 5 minuten voor uw afspraak aanwezig bent, maar kom ook zeker niet te laat. Hierdoor kunnen wij de onderlinge afstand waarborgen.

• Reinig bij binnenkomst uw handen met de desinfecterende handgel die voor u klaar staat.

• Heeft u of een huisgenoot nu of in de afgelopen 14 dagen verschijnselen gehad? Neem dan telefonisch contact met ons op

• Heeft u ziekteverschijnselen en wel spoedig tandheelkundige hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij overleggen dan met de GGD.

Voor uw veiligheid

• Bij verschijnselen werken onze medewerkers niet

• Onze medewerkers zijn uitgerust met voldoende bescherming welke worden vervangen na iedere patiënt

• Wij desinfecteren na iedere behandeling de behandelkamer grondig