Corona protocol

  • Wij behandelen alleen gezonde mensen, geen patiënten met een Corona verdenking. Symptomen kunnen zijn: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging of koorts. Patiënten mogen de voorafgaande 2 weken niet blootgesteld zijn aan iemand in de directe omgeving met verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging = 38°C of hoger, en ze mogen zelf ook geen verhoging hebben. In al die gevallen vragen wij u om de afspraak af te zeggen.
  • Svp thuis al tanden poetsen, want daar is in de praktijk nu geen gelegenheid voor. Kom alstublieft bij ons met schone tanden.
  • U dient op de afgesproken tijd te komen. Bent u te vroeg, dan dient u buiten de praktijk te wachten.
  • Alleen de patiënt komt de praktijk binnen, begeleiding svp buiten of in de auto wachten. Dit is zo omdat wij onze wachtkamer zo leeg mogelijk moeten houden.
  • Er mag daarom geen begeleiding en broertjes/zusjes mee naar binnen. (Alleen bij een eerste consult of planbespreking mag één begeleider mee. U kunt van te voren contact opnemen met de receptie, wanneer een uitzondering noodzakelijk is.)
  • Bij betreding van de praktijk de handen svp desinfecteren, er staat desinfectans klaar.
  • Raak daarna niets meer aan, houd het liefst de handen gevouwen voor je, gedurende de hele behandeling. Raak ook uw mobiele telefoon niet aan.
  • Uiteraard geven wij geen handen, we verwelkomen de patiënt met een glimlach.
  • Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en personeel. Raak zo weinig mogelijk oppervlaktes aan.
  • Voor de behandeling begint, kunnen we vragen om 1 minuut de mond te spoelen met 1% waterstofperoxide in water, dit werkt tegen virussen in het algemeen.

Corona maatregelen

Vanaf 20 april 2020 is de tandheelkunde in Nederland weer geleidelijk opgestart. Niettemin hebben wij voorlopig te maken met diverse beperkingen door de 1,5 meter maatschappij. We zijn in principe weer open voor reguliere zorg. Wij hanteren het landelijk bepaald triage systeem. Hierdoor houden wij de kans op besmetting tussen patiënten en naar het personeel minimaal. Wij bellen u vooraf aan uw bezoek met een aantal specifieke vragen over uw gezondheid. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij inschatten of u gezien kan worden in de praktijk voor reguliere zorg.
Door alle maatregelen kunnen wij minder patiënten per dag helpen. Voor deze andere routing van patiënten is extra tijd gepland.
Er kunnen namelijk minder mensen tegelijkertijd in de wachtkamer plaatsnemen. Ook werken wij standaard onder cofferdam (rubberen lapje) en krijgt u mondspoeling vooraf. Wij maken de behandelkamer brandschoon en wisselen van persoonlijke beschermingsmiddelen van personeel na elke behandeling. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat u uw volgende afspraak in de behandelkamer moet maken.

Beschermingsmiddelen

Wij werken met handschoenen, chirurgisch mondmasker en een face-shield; volgens de landelijke aanbevelingen van het RIVM en mondzorgkoepels. Voor extra bescherming hebben wij maatregelen getroffen in de vorm van verwisselbare spatdichte overalls die worden vervangen na iedere patiënten behandeling. U wordt nu ook standaard, voorafgaande aan behandeling, gevraagd de mond te spoelen met 1% waterstofperoxide. Dit reduceert het aantal bacteriën en virussen in de mond tijdelijk. Ook werken wij niet meer met hand- en hoekstukken welke hoge hoeveelheden aerosolen produceren zoals de air-rotor en de ultrasone reiniger. Door middel van de cofferdam (metalen ring en rubberen lapje) wordt de te behandelen kies gescheiden van de mondholte, hierdoor komen er bewezen minder bacteriën en virussen in de lucht.