Spoeddienst

De tandartsenspoeddienst regelt de waarneming voor de tandartsen buiten de normale praktijkure058-8450939.

Hierbij gaat het om tandheelkundige hulp in het weekend en tijdens de avond en nacht. 
Voor spoedgevallen binnen de normale praktijkuren neemt u altijd contact op met uw eigen tandarts. 
Ons telefoonnummer: 0515-414731. 

Ook buiten praktijkuren kunt u ons bellen. Het antwoordapparaat geeft informatie betreffende de dienst. 
Houd pen en papier bij de hand om gegevens te noteren.

Als u last heeft van onhoudbare kiespijn, uitgeslagen tand of een nabloeding, kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst. Met name bij een uitgeslagen tand is het van belang dat u zo spoedig mogelijk, 
maar het liefst binnen 60 minuten, geholpen wordt.

Wij vermelden wekelijks op de website welke tandarts de spoedgevallendienst verzorgt. 

Betalen in de spoedgevallendienst

Behandelingen tijdens een spoedgevallendienst dienen contant te worden afgerekend. 
Houdt u hier rekening mee. Neem ook uw verzekeringspas en identiteit bewijs mee.

Dienstinformatie
De inloopspreekuren worden gehouden op zaterdag en zondag om 14.00 uur op het spoedplein in het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Voor het inloopspreekuur is een telefonische melding niet nodig! 

Voor acute pijnklachten/ongevallen buiten de praktijkuren, 
kunt u contact opnemen met;

Tandartsenspoeddienst : 058-8450939

De dienstregeling gaat in op

Vrijdag 21 september 8.00 uur t/m vrijdag 28 september om 8.00 uur

en wordt verzorgd door:

Tandarts Joubert

Skilwijk 33

8701 KM Bolsward

0515-572049

        

De noodopvang in het weekend en tijdens erkende feestdagen staan vermeld.
- In de woensdageditie van het Sneeker Nieuwsblad in de rubriek "Weekend Diensten"
- Op een bord bij de toegangsdeur van de praktijk
- Op het antwoordapparaat van de praktijk